Aukční výsledky


2013-05 2013-12 2015-03
2013-06 2014-05 2015-05
2013-06 2014-10 2015-10a
2013-10 2014-11 2015-10b
2013-12 2014-12 2016-03
2008-10 2010-02 2011-10 2013-02 2014-05 2015-10
2009-01 2010-11 2011-12 2013-05 2014-10 2016-03
2009-03 2010-11 2012-03 Aukce Mucha 2014-11 2016-06
2009-10 2011-03 2012-06 2013-10 2015-02 2017-03
2009-11 2011-05 2012-10 2014-02 2015-05 2017-06
2011-05b
2011-05
2011-02
2010-11
2012-04 2016-11
2013-01
2013-04
2014-11
2016-01
2010-11
53. aukce 59. aukce 69. aukce
55. aukce 60. aukce
56. aukce 61. aukce
57. aukce 62. aukce
58. aukce 63. aukce
2013-06 2017-06
2014-05
2015-05
2016-06
2011-03
2012-09
2013-03
81. aukce 91. aukce 96. aukce
87. aukce 92. aukce
88. aukce 93. aukce
89. aukce 94. aukce
90. aukce 95. aukce
2011-02
2008-09 2009-12 2011-05 2012-12
2008-11 2009-12a 2011-09 2013-03
2008-12 2010-09 2011-12
2008-12a 2010-11 2012-03
2009-11 2011-03 2012-05
21. aukce26. aukce 31. aukce 39. aukce
22. aukce27. aukce 32. aukce 40. aukce
23. aukce28. aukce 33. aukce 41. aukce
24. aukce29. aukce 34. aukce
25. aukce30. aukce 38. aukce
1. aukce 6. aukce 11. aukce 16. aukce
2. aukce 7. aukce 12. aukce 17. aukce
3. aukce 8. aukce 13. aukce 18. aukce
4. aukce 9. aukce 14. aukce 21 aukce
5. aukce 10. aukce 15. aukce
28. aukce 36. aukce 41. aukce 46. aukce
32. aukce 37. aukce 42. aukce 47. aukce
33. aukce 38. aukce 43. aukce 48. aukce
34. aukce 39. aukce 44. aukce 49. aukce
35. aukce 40. aukce 45. aukce
20. aukce 25. aukce 30. aukce 35. aukce 40. aukce 45. aukce 50. aukce
21. aukce 26. aukce 31. aukce 36. aukce 41. aukce 46. aukce 51. aukce
22. aukce 27. aukce 32. aukce 37. aukce 42. aukce 47. aukce 52. aukce
23. aukce 28. aukce 33. aukce 38. aukce 43. aukce 48. aukce 53. aukce
24. aukce 29. aukce 34. aukce 39. aukce 44. aukce 49. aukce 54. aukce
55. aukce 59. aukce 4. eAukce 68. aukce 74. aukce 79. aukce 84. aukce
56. aukce 60. aukce 64. aukce 69. aukce 75. aukce 80. aukce 85. aukce
2. eAukce 61. aukce 65. aukce 70. aukce 76. aukce 81. aukce 86. aukce
57. aukce 62. aukce 66. aukce 71. aukce 77. aukce 82. aukce 87. aukce
58. aukce 63. aukce 67. aukce 73. aukce 78. aukce 83. aukce 88. aukce
89. aukce
90. aukce
91. aukce
2008-09 2009-09 2010-11 2012-03 2013-05 2014-05 2015-09
2008-10 2009-11 2011-03 2012-05 2013-09 2014-09 2015-10
2008-11 2010-03 2011-05 2012-09 2013-11 2014-11 2015-11
2009-03 2010-05 2011-09 2012-11 2013-11 Sklo 2015-03 2016-03
2009-05 2010-09 2011-11 2013-03 2014-03 2015-05 2017-05
2017-09
3. aukce 12. aukce
7. aukce 15. aukce
8. aukce
9. aukce
11. aukce
2010-10 2012-12
2011-05-28 2013-05
2011-05-29 2015-05
2011-11
2012-04
2008-09 2010-04 2012-04 2014-11
2008-12 2010-09 2012-11 2015-05
2009-04 2010-12 2012-12 2015-11
2009-09 2011-04 2013-05 2016-04
2009-11 2011-11 2013-11
2011-04
2008-10
2008-11 2011-05 2015-05
2009-04 2011-11 2015-11
2009-11 2012-05 2016-05
2010-04 2012-12 77. aukce
2010-11 2014-11 78. aukce
23. aukce 29. aukce 34. aukce 39. aukce 46. aukce
24. aukce 30. aukce 35. aukce 40. aukce 47. aukce
26. aukce 31. aukce 36. aukce 41. aukce 48. aukce
27. aukce 32. aukce 37. aukce 43. aukce 50. aukce
28. aukce 33. aukce 38. aukce 44. aukce 51. aukce
2010-11
100. aukce 105. aukce 110. aukce 120. aukce 131. aukce
101. aukce 106. aukce 111. aukce 125. aukce 132. aukce
102. aukce 107. aukce 112. aukce 128. aukce 133. aukce
103. aukce 108. aukce 113. aukce 129. aukce 134. aukce
104. aukce 109. aukce 114. aukce 130. aukce 135. aukce
3. aukce 12. aukce
4. aukce 13. aukce
5. aukce
7. aukce
87. aukce 92. aukce 97. aukce 102. aukce 107. aukce 112. aukce 117. aukce
88. aukce 93. aukce 98. aukce 103. aukce 108. aukce 113. aukce 118. aukce
89. aukce 94. aukce 99. aukce 104. aukce 109. aukce 114. aukce 119. aukce
90. aukce 95. aukce 100. aukce 105. aukce 110. aukce 115. aukce 120. aukce
91. aukce 96. aukce 101. aukce 106. aukce 111. aukce 116. aukce 121. aukce
122. aukce 142. aukce
123. aukce 145. aukce
124. aukce
125. aukce
130. aukce
2011-05
2010-11
40. aukce
2010-11 2012-05 2013-09 2015-12 Umění
2011-03 2012-10 2015-05
2011-05 2012-12 2015-06 Umění
2011-11 2013-03 2015-06 Foto
2012-02 2013-06 2015-12 Foto